Frågor och svar

1. Vad är fördelen med EcoFan™?

EcoFan™ har ett unikt miljövänligt sätt att fördela värmen från en kamin i ett rum. Det sker utan användning av andra energikällor än själva värmen från kaminen. Förutom att man uppnår en jämnare och mer behaglig spridning av värmen i rummet reduceras förbrukningen av ved. EcoFan™ använder en känd termodynamisk princip att på ett unikt sätt utnyttja temperaturskillnaden mellan två metalldelar för att generera ström som driver fläkten.

2. Användande av EcoFan™ som termometer och eldningshjälp

Du kan faktiskt använda EcoFan™ som en termometer genom att följa med på hastigheten av fläktbladet. När kaminen börjar bli varm startar fläkten och på samma sätt vet man att det är dags att lägga på mer ved när fläkten saktar ner och stannar.

3. Hur varm måste kaminen vara för att EcoFan™ ska börja funera?

EcoFan™ börjar snurra när foten uppnår en temperatur om ca 65º C (avser Ecofan 806).

4. Vad är rekommenderad temperatur på kaminen?

Den bästa temperaturen för EcoFan™ är samma som rekommenderad temperatur för vedkaminer vilket är mellan 230º C och 340º C (avser Ecofan 810 & 812). Flytta  fläkten från kaminen om temperaturen på kaminen överstiger 340º C. Ecofan 806 är avsedd för temperaturer upp till 150º C

5. Vad täcker garantin?

Ecofan lämnar 2 års garanti på fläktar som är köpta i Sverige från godkända återförsäljare mot uppvisande av kvitto. Garantin täcker inte onormalt bruk eller skador orsakade av olycka, felanvändning eller sönderbrytning som beror på yttre påverkan som följd av slag, fall eller liknande. Exempel på sådan skada som inte täcks av garantin är överhettning.

6. Hur vet jag om min kamin är för varm?

Vi rekommenderar att man använder en termometer vilket även ger en säkrare användning av kaminen. De flesta återförsäljare av brasvärmeprodukter har olika typer av termometrar i sitt sortiment. Vid för hög temperatur är det viktigt att ta bort fläkten från kaminen för att undvika överhettning.

8. Kan jag använda min EcoFan™ på en insats eller kassett?

Vi rekommenderar inte att placera Ecofan på en kassett eller insats då det finns risk för överhettning.

7. Kan jag använda min EcoFan™ på en öppen spis?

Du kan dessvärre inte få full effekt av att ställa din EcoFan™ på en spishylla. Orsaken är att den behöver stå på ett underlag som är ca 65º C och det måste finnas tillgång till kallare luft bakom fläkten för att den ska kunna fungera som avsett.

8. Hur ska EcoFan™ förvaras när den inte är i bruk?

När du väl har placerat din EcoFan™ på kaminen finns det ingen anledning att ta bort den. Om du ändå vill förvara den på något annat ställe så var försiktig så att den inte kan välta eller på annat sätt skada fläktbladen. Använda gärna orginalkartongen för förvaring.

9. Var kan jag köpa en EcoFan™?

Hos någon av våra » återförsäljare.

10. Behöver EcoFan™ underhåll?

EcoFan™ är konstruerad för att användas i åratal utan att behöva något underhåll. Om det finns behov av att rengöra fläkten så använd en mjuk duk att lätt torka av den. Se till att fläkten inte går runt och att den inte är het när du tar på den! Kontakta din närmaste återförsäljare om du behöver reservdelar. Uppge gärna serienumret för att förenkla hanteringen.